Με τη συμμετοχή 5 εταιρειών και προσωρινό ανάδοχο τον Ν. Βερούδο, πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την ανάπλαση του κοιμητηρίου της Ροδιάς. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 85 χιλ ευρώ, ο χρόνος υλοποίησης είναι οι 6 μήνες και η δαπάνη καλύπτεται εξολοκλήρου από ίδιους πόρους του δήμου Μαλεβιζίου.

Στις εργασίες ανάπλασης περιλαμβάνεται η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον χώρο επέκτασης του Κοιμητηρίου, η δημιουργία νέων ταφοπεδίων, καθώς και διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Εργασίες δηλαδή απαραίτητες τόσο για την αξιοπρεπή λειτουργία του κοιμητηρίου, όσο και για την ευρύτερη λειτουργικότητα του χώρου