Την Τρίτη 20/8/2013 ξεκίνησαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης οι εργασίες της κοινοπραξίας GOMES στην οποία συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστήμια της Σερβίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας της Σερβίας, η εθνική ένωση φοιτητών της Σερβίας, 4 πανεπιστήμια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και ειδικοί σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης πανεπιστημίων από την Ευρώπη.

Πληροφορίες σχετικά με την κοινοπραξία GOMES υπάρχουν στην επίσημη σελίδα του έργου: http://www.gomes.uns.ac.rs/site/

Η συνάντηση που πραγματοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23/8/2013 εστίασε στην ποιότητα των διδακτικών και ερευνητικών διαδικασιών και υπηρεσιών.

Το έργο GOMES χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόγραμμα πλαίσιο Tempus) και εστιάζει στον εκσυγχρονισμό στη διοίκηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σερβία. Το έργο ολοκληρώνεται στις 14/10/2013 και ήδη έχει υποβάλλει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη νομοθετική μεταρρύθμιση στην οργάνωση και λειτουργία των πανεπιστημίων στη Σερβία προς όφελος των φοιτητών και της κοινωνίας.

Η φετεινή συνάντηση είναι η τρίτη που πραγματοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Προηγήθηκαν ανάλογες συναντήσεις τον Αύγουστο του 2010 και τον Αύγουστο του 2012. Όλες οι συναντήσεις οργανώθηκαν από το Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Ιδρύματος (http://www.logistics.tuc.gr) και τον Καθηγητή και Διευνθυντή του Εργαστηρίου, κ. Βασίλη Μουστάκη που συνάμα είναι και ο Επιστημονικό Υπέυθυνος του έργου GOMES για τον προσδιορισμό των διαδικασιών ποιότητας. Στη συνάντηση συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστήμια της Σερβίας με 7 Καθηγητές, 8 πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις, 3 ανώτατα διοικητικά στελέχη και 2 εκπροσώπους από την εθνική ένωση φοιτητών της Σερβίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την επίσημη σελίδα του έργου καθώς και από το Εργαστήριο Διοκητικών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (email: [email protected]).

Ακολουθεί ο κατάλογος των Καθηγητών που συμμετέχουν στη συνάντηση από τη Σερβία:

* University of Novi Sad:

- Prof. Dr. Radmila Marinkovic-Neducin ([email protected], [email protected]),
- Prof. Dr. Milan Simic ([email protected]),
- Kristina Prastalo, Student Vice Rector ([email protected]),
- Vesna Masulovic ([email protected]),

* State university of Novi Pazar:

- Prof. Dr. Cemal Dolicanin ([email protected]),
- Prof. Dr. Miladin Kostic, Rector ([email protected]),
- Dr. Zana Dolicanin ([email protected]),

* University of Nis:

- Prof. Dr. Dragan Antic, Rector ([email protected]),
- Prof. Dr. Vesna Lopicic, Vice Rector ([email protected]),
- Prof. Dr. Zoran Nikolic, Vice Rector ([email protected]),
- Prof. Dr. Dobrica Zivkovic, Vice Rector ([email protected]),
- Prof. Dr. Evica Petrovic, Vice Rector ([email protected]),
- Prof. Dr. Teufik Tokic ([email protected]),
- Prof. Dr. Ivan Milentijevic ([email protected]),

* University of Kragujevac:

- Prof. Snezana Sokovic, Vice Rector ([email protected]),
- Prof. Vidan Papic, Vice Rector ([email protected]),

* University of Arts in Belgrade:

- Olga Stankovic, Secretary General ([email protected]),
- Jelena Zekovic Miric, Head of Account Office ([email protected]),

* University of Belgrade:

- Prof. Dr. Miodrag Popovic ([email protected]),
- Aleksandar Jovic ([email protected]),