Την Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 και ώρα 09:00, θα πραγματοποιηθεί η τελική εκδήλωση του προγράμματος JUNICOAST «Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων στην Κρήτη και στο Ν. Αιγαίο (Ελλάδα)» στο συνεδριακό κέντρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (αίθουσα Αριστοτέλης)

Το πρόγραμμα Junicoast (LIFE07NAT/GR/000296) που συντονίζει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και συμμετέχουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι Διευθύνσεις Δασών Χανίων και Λασιθίου, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 και ολοκληρώνεται στον Αύγουστο του 2013.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προστασία του οικότοπου προτεραιότητας των παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων (Juniperus) στις περιοχές της Κρήτης (Γαύδος, Κεδρόδασος, Φαλάσαρνα και νήσος Χρυσή) και του Νοτίου Αιγαίου (Μήλος, Πολύαιγος-Κίμωλος, Νάξος και Ρόδος) που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει την παρουσίαση των δράσεων που εφαρμόστηκαν, την γενική αποτίμηση του έργου και τις προτεινόμενες μελλοντικές δράσεις για την ενημέρωση, την επικοινωνία και τη συνέχιση της προστασίας και της διατήρησης του οικοτόπου.