Έπειτα από την υπ' αριθμ. 122/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για εγγραφή παιδιών στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. απορρίπτονται, εάν αυτά έχουν ήδη εισαχθεί σε παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α.

'Όσοι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να παραμείνουν σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. παρακαλούνται να καταθέσουν συμπληρωματική αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα τους.

Προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων από 26 έως και 28/08/2013 στα γραφεία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.