Οι φωτεινοί σηματοδότες του Κόμβου Ελ. Βενιζέλου – Κύπρου – Παλαμά θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα 26/8/2013, λόγω αναγκαστικής μετατόπισης της συσκευής σηματοδότησης.