Άτοκα δάνεια για επενδύσεις σε 62 νησιά της χώρας με κάτω από 3.100 κατοίκους ή δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο για τα υπόλοιπα νησιά, δίνουν οκτώ τράπεζες με τη στήριξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΤΕΑΝ «νησιωτική επιχειρηματικότητα».

Το πρόγραμμα που βρίσκεται σε ισχύ έχει προϋπολογισμό συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ και δίνει σημαντικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις να προωθησουν επενδύσεις που θα τους οδηγήσουν σε ανάπτυξη.

Ειδικότερα, για τα νησιά που έχουν πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, το επιτόκιο είναι μηδενικό. Για τα υπόλοιπα, με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων το επιτόκιο είναι χαμηλό και φτάνει το 2,8%.

Τα δάνεια τα δίνουν 8 τράπεζες, μεταξύ των οποίων η  τράπεζα Πειραιώς - ΑΤΕ και η Παγκρήτια Συνεταιριστική, ενώ κυμαίνονται από 10.000 έως 30.000 ευρώ, και αφορούν σε κεφάλαια κίνησης αλλά και τη χρηματοδότηση μικρών επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για δάνεια κεφαλαίου κίνησης η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε νησί ενώ για τα επενδυτικά δάνεια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα αλλά η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νησί.

Τα δάνεια χορηγούνται από το ΕΤΕΑΝ μέσω των τραπεζών, οι οποίες αναλαμβάνουν απλώς την υποδοχή των αιτημάτων και την προώθησή τους στο Ταμείο το οποίο θα δίνει την τελική έγκριση για την εκταμίευση του δανείου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

•Δημιουργία- διαμόρφωση – ανακαίνιση – αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

•Μηχανήματα και Εξοπλισμό,

•Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,

•Λογισμικό,

•Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,

•Προβολή – Προώθηση,

•Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια – μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης-, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης προς τις επιχειρήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΝ (http://www.etean.gr/PublicPages/Tender2.aspx?ID=50)

Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% τουλάχιστον θα το εισφέρει η επιχείρη πριν από την εκταμίευση. Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ.

Εμφαση, σύμφωνα με το newmoney.gr, θα δοθεί σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.