Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου ξεκινά η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων για Έδεσσα, Κατερίνη, Κοζάνη, Πολύγυρο και Φλώρινα ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου αρχίζει να τρέχει η προθεσμία για το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η ανάρτηση έχει διάρκεια δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Στις προαναφερθείσες περιοχές έχουν καταγραφεί περίπου 1.050.000 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε περίπου 440.000 δικαιούχους.

Ήδη έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά στις διευθύνσεις των δικαιούχων αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, για τα δικαιώματα που έχουν δηλώσει, με σκοπό να ελέγξουν την ορθότητα της καταγραφής και σε περίπτωση διαφωνίας να υποβάλουν Αίτηση διόρθωσης ή ένσταση.

Εάν κάποιος, ο οποίος έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, δεν παρέλαβε ακόμα το σχετικό φάκελο της Ανάρτησης, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής για πληροφορίες.

enet.gr