"Το ΤΕΙ Κρήτης δεν θα αντέξει σε πιθανή απομάκρυνση κι άλλων διοικητικών υπαλλήλων του" τονίζεται σε επιστολή αλλά και σε σχετική απόφαση της Συνέλευσής του ΤΕΙ, που έστειλε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος καθ. Ευάγγελος Καπετανάκης στους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθ. Κων. Αρβανιτόπουλο και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυρ. Μητσοτάκη.

Πληροφορίες που κάνουν λόγο για απομάκρυνση του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος έχουν θορυβήσει το ΤΕΙ και όπως αναφέρεται στην επιστολή:

Στις 14 Αυγούστου παραλάβαμε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς όλα τα ΑΕΙ, με αρ. 113287/14.08/ 2013/ΙΒ, που αφορά στην αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών κάθε ΑΕΙ, την αξιολόγηση των μονάδων και των υπαλλήλων σε σχέση με τις θέσεις και την ανατοποθέτηση των υπαλλήλων για να καλυφθούν οι ελάχιστες ανάγκες μας. Αυτονόητες διαδικασίες βέβαια, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας του διοικητικού μηχανισμού μας.

Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης συνήλθε και συζήτησε το αντικείμενο αυτού του εγγράφου, αλλά και πληροφορίες μας για απομάκρυνση διοικητικού προσωπικού μας με συνοπτικές διαδικασίες.

Η Συνέλευση, εξέτασε το δυναμικό και τις ανάγκες του Ιδρύματος, με δεδομένη και την δημοσιονομική δυσχέρεια της χώρας, τα ζητήματα του δημόσιου τομέα και την ανάγκη για δράσεις αντιμετώπισής τους. Έκρινε ότι με τη σημερινή σύνθεση και τον συνολικό αριθμό του διοικητικού προσωπικού, παραπέρα απομάκρυνση υπαλλήλων μας θα επιφέρει αδυναμία λειτουργίας κατά περιοχές και θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στο έργο μας.

Δείτε εδώ συνημμένη την απόφαση