Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου ενισχύεται με την πρόσληψη τεσσάρων Τραυματιοφορέων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση δωδεκάμηνης διάρκειας ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη, αιτήσεις για τις θέσεις  καταθέτουν  άτομα που έχουν λάβει  υποχρεωτική εκπαίδευση.