Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης στα νησιά της χώρας προτείνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Με επιστολή του στον Γ. Στουρνάρα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης τονίζει την αναγκαιότητα του μέτρου και ζητά την θετική ανταπόκριση του Υπουργού.

Η επιστολή αναλυτικά αναφέρει:

"Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα νησιά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ, ενώ στη χώρα μας διαπιστώνει κανείς ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα νησιά παρουσιάζουν σημαντικά δομικά προβλήματα και σημαντικές αποκλίσεις από τις ηπειρωτικές περιφέρειες.

Ειδικά στην αγορά των πετρελαιοειδών και στους τομείς που επηρεάζει έμμεσα και άμεσα, παρατηρείται μεγαλύτερη ύφεση, η οποία δίχως τη μέριμνα της πολιτείας δεν μπορεί να αναστραφεί.

Η νησιωτικότητα συνεπάγεται αυξημένο κόστος που εκφράζεται τόσο ως κόστος χρηματικό σε ότι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διαβίωση των κατοίκων, όσο και κόστος απόκτησης έργων και υπηρεσιών υποδομής εξ αιτίας των αρνητικών οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται.

Αυτή η οικονομική κατάσταση συντελεί σε ένα φαύλο κύκλο υπανάπτυξης, και κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές ειδικής μεταχείρισης στις νησιωτικές περιφέρειες, οι οποίες βρίσκονται αποκομμένες από την ηπειρωτική χώρα και ως εκ τούτου προμηθεύονται προϊόντα από αυτήν σε αυξημένες τιμές εξαιτίας του κόστους μεταφοράς τους.

Άλλωστε αυτό συνάδει τόσο με το σύνταγμα της χώρας μας (το οποίο προβλέπει ιδιαίτερη προνομιακή μεταχείριση των νησιών μας, πχ στα άρθρα 24 και 106 Συντ) όσο και με τις επιταγές των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πχ υπ' αρ. 96/2003 οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ).

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης στα νησιά της χώρας μας, κατά ποσοστό τέτοιο ώστε να αντισταθμιστεί μεν το κόστος μεταφοράς με το οποίο επιβαρύνονται οι περιοχές αυτές αλλά και να μην οδηγήσει σε αθέμιτες πρακτικές στην κατανάλωση όπως ενδεικτικά είναι η προσέλκυση καταναλωτών από άλλες περιοχές.

Πρόκειται για μία ενέργεια η οποία θα ενισχύσει την οικονομία των νησιών αυτών και η οποία είναι εφικτή καθώς οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι κατά πολύ υψηλότεροι των ελαχίστων προβλεπόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα δημιουργηθούν αφενός ισότιμες συνθήκες για τους καταναλωτές των νησιών με τους αντίστοιχους καταναλωτές της ηπειρωτικής χώρας αντισταθμίζοντας με τον τρόπο αυτό το επιπρόσθετο κόστος που βαρύνει τους καταναλωτές στις νησιωτικές περιοχές.

Επιπλέον με το μέτρο αυτό δεν πλήττεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής κοινοτικής αγοράς, αλλά αντίθετα ενισχύεται η διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού.

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την πεποίθηση ότι το προτεινόμενο μέτρο, της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στο σύνολο των νησιών της ελληνικής επικράτειας θα μπορέσει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, καθιστώντας τα με τον τρόπο αυτό ικανά να «ανταγωνιστούν» τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο.

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις παραπάνω επισημάνσεις και προτάσεις μας, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά."