Ο Σύλλογος Εστίασης Νομού Χανίων εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο Χανίων και την επιβολή αντίστοιχων προστίμων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Τις τελευταίες ημέρες πληροφορηθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας ότι έχουν αποσταλεί από το Δήμο Χανίων σε πολλές επιχειρήσεις το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και η πράξη επιβολής προστίμου, τα οποία έχουν βεβαιωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Το γεγονός ότι τα προηγούμενα έτη ο Δήμος τηρούσε μία διαφορετική διαδικασία σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, βεβαιώνοντας τα ποσά αυτά στο τέλος του έτους, προκάλεσε σύγχυση σε πολλούς, οι οποίοι βρέθηκαν με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο, καθώς είχαν συνηθίσει να εκδίδουν τη σχετική άδεια πριν τη λήξη εκάστου έτους.

Κατόπιν συνεννόησης με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εκδώσουν κανονικά την άδειά τους και να απαλλαγούν από την καταβολή του προστίμου, αποφασίστηκε να ασκηθεί μία συλλογική προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, ώστε να τεθεί το ζήτημα ενώπιον της ειδικής επιτροπής του Δήμου και να απαλειφθεί το πρόστιμο.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων ώστε αρχικά να εκδώσουν την άδεια για το έτος 2013 και εν συνεχεία να καταβάλλουν το 2% της διαφοράς και να προσκομίσουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους στην δικηγόρο του Επιμελητηρίου, ώστε να συνταχθεί η προσφυγή.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι για να τηρηθεί η ως άνω διαδικασία και να κατατεθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή θα πρέπει η κάθε επιχείρηση να προχωρήσει στην έκδοση της άδειας και την καταβολή του 2% της διαφοράς οπωσδήποτε μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2013. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν να κατατεθεί η προσφυγή και να γίνει η απάλειψη του προστίμου.

Η ως άνω διαδικασία αφορά μόνο την κατάληψη νόμιμου χώρου και αφορά το τρέχον έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τα γραφεία του Συλλόγου Εστίασης Νομού Χανίων στο τηλέφωνο 28210 43028, και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μιχάλη Μπουρδαντωνάκη στο τηλ. 6944301010, καθημερινά από τις 10:00 έως τις 14:00.


Μετά τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπουρδαντωνάκης Μιχαήλ