Σωρεία αποριών και ερωτήσεων δέχεται καθημερινά η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης από καταναλωτές που βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά με την από 1η Σεπτεμβρίου 2013 εφαρμογή του μέτρου διάθεσης προϊόντων περιορισμένης διατηρησιμότητας.

Η μεγάλη αγωνία φυσικά εδράζεται στην διάθεση και κατανάλωση τροφίμων περιορισμένης διατηρησιμότητας και την ασφάλεια μιας τέτοιας πρακτικής.

Η ΕΝΚΗ για αυτό το θέμα έχει να ενημερώσει τα παρακάτω:

1. Η διάθεση τροφίμων περιορισμένης διατηρησιμότητας δεν αφορά αυτά που είναι ευαλλοίωτα και η κατανάλωση τους ως εκ της φύσης τους πρέπει να γίνει εντός λίγων ημερών πχ. γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας κλπ.

Ο όρος ευαλλοίωτα τρόφιμα ορίζεται πολύ αυστηρά από την νομοθεσία. Στα ευαλλοίωτα αυτά τρόφιμα επιβάλλεται να αναγράφεται το ακριβές ημερολογιακό εύρος κατανάλωσης και έχει πάντα την μορφή: Ανάλωση έως την πχ. 05 Σεπτεμβρίου.

2. Τα τρόφιμα περιορισμένης διατηρησιμότητας θα είναι προϊόντα σχετικώς ανθεκτικά στον χρόνο ως εκ της φύσης τους πχ. όσπρια ή λόγω της μεταποίησης τους πχ. κονσέρβες. Θα φέρουν ειδική σήμανση, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα η φράση "Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας" θα είναι φθηνότερα από τα άλλα και θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα.

Σε περίπτωση που δεν θα τηρούνται οι παραπάνω κανόνες παραβάσεων θα επιβάλλονται πρόστιμα.

3. Ο χρόνος διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

• Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

• Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.

• Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

4. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.
5. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.
6. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.
7. Τα παραπάνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.
Στους παραβάτες επιβάλλονται τα παρακάτω διοικητικά πρόστιμα:

- Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη "Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας" 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

- Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα τρόφιμα 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

- Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

- Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής εστίασης 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

- Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη "Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας" σε χαμηλότερη τιμή 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

Η ΕΝΚΗ πιστεύει ότι εφόσον όλοι αυτοί οι κανόνες τηρηθούν ευλαβικά τότε το μέτρο αυτό μπορεί να αποβεί επωφελές για τα οικονομικά των καταναλωτών.

 Άλλωστε ο θεσμός της διάθεσης προϊόντων περιορισμένης διατηρησιμότητας στην Ευρώπη ισχύει από ετών χωρίς προβλήματα.

Επειδή όμως στη χώρα μας είναι πασίγνωστη η παραβατικότητα που εδράζεται στον αναποτελεσματικό έλεγχο και την ατιμωρησία των παρανομούντων συμβουλεύουμε τους καταναλωτές να αγοράζουν και να καταναλώνουν με μέγιστη προσοχή τα προϊόντα "περιορισμένης διατηρησιμότητας", ιδίως τα τρόφιμα, ελέγχοντας διεξοδικά τις ημερομηνίες και την μακροσκοπική υφή (εμφάνιση) τους. Καλούμε τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της κεντρικής αλλά και της περιφερειακής διοίκησης να επιδείξουν την μέγιστη εγρήγορση για την σωστή εφαρμογή τους μέτρου.

Καλούνται οι καταναλωτές που θα διαπιστώνουν οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω να προβαίνουν σε καταγγελία στην Ένωση Καταναλωτών, Ανωπόλεως 29 (πλατεία Ελευθερίας, πάροδος οδού Πεδιάδος, Ηράκλειο Κρήτης), Τηλέφωνα: 2810.240450 & 6949 627139, 6982 502713).