Στην έλλειψη Διοικητικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Κρήτης το οποίο δεν θα αντέξει σε πιθανή απομάκρυνση κι άλλων διοικητικών υπαλλήλων του, αναφέρεται σε παρέμβασή του ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο διαβιβάζοντας επιστολή του προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του προέδρου: «στις 14 Αυγούστου παραλάβαμε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς όλα τα ΑΕΙ, που αφορά στην αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών κάθε ΑΕΙ, την αξιολόγηση των μονάδων και των υπαλλήλων σε σχέση με τις θέσεις και την ανατοποθέτηση των υπαλλήλων για να καλυφθούν οι ελάχιστες ανάγκες μας.»

Επισημαίνεται μάλιστα ότι: «η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης συνήλθε και συζήτησε το αντικείμενο αυτού του εγγράφου, αλλά και πληροφορίες για απομάκρυνση διοικητικού προσωπικού με συνοπτικές διαδικασίες.

Η Συνέλευση, εξέτασε το δυναμικό και τις ανάγκες του Ιδρύματος, με δεδομένη και την δημοσιονομική δυσχέρεια της χώρας, τα ζητήματα του δημόσιου τομέα και την ανάγκη για δράσεις αντιμετώπισής τους.

''Έκρινε ότι με τη σημερινή σύνθεση και τον συνολικό αριθμό του διοικητικού προσωπικού, παραπέρα απομάκρυνση υπαλλήλων μας θα επιφέρει αδυναμία λειτουργίας κατά περιοχές και θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στο έργο μας.»

Τέλος, διατυπώνεται το αίτημα «να επανεξεταστεί η θέση και οι δυνατότητες του ΤΕΙ, με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών στους φοιτητές και τη δυνατότητα κοινωνικής συμβολής του ΤΕΙ Κρήτης: Ενός Ιδρύματος με σταθερή προσήλωση στις καταστατικές υποχρεώσεις του και με αναγνωρισμένες κορυφαίες επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του.»