Σε όλα τα έχουν βρει σύμφωνα με νεότερες απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες ΟΦΗ και Ταμούδο, ωστόσο ένα οικογενειακό πρόβλημα φρενάρει την υπόθεση. Η οριστική απάντηση του παίχτη θα έρθει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στον ΟΦΗ φαίνεται πως τηρούν στάση αναμονής.