Η Διακυβέρνηση, το Εμπόριο και οι Πλουτοπαραγωγικές Πηγές (Imperium Juris: Governance, Trade, Resources) είναι το θέμα του συνεδρίου της International Law Association (ILA), που διοργανώνει η Ένωση Διεθνούς Δικαίου- Ελληνικός κλάδος της ILA (Hellenic Branch ILA), από τις 29 έως και τις 31 Αυγούστου, στην Αθήνα. Κατά παράδοση, εκτός των τακτικών ανά διετία συνεδρίων της Διεθνούς Οργάνωσης, οι κλάδοι οργανώνουν θεματικά συνέδρια και είναι η πρώτη φορά που ο ελληνικός κλάδος αναλαμβάνει τη διοργάνωση στη χώρα μας.

Η τριήμερη εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), στο Σούνιο Αττικής με την συμμετοχή προσωπικοτήτων από ολόκληρο τον κόσμο.

Το συνέδριο έχει ως κεντρικό θέμα την έννοια του κράτους δικαίου στο διεθνές πεδίο, με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας, το εμπόριο και τη διαχείριση των πόρων. Πρόκειται για ζητήματα αιχμής, που απασχολούν την παγκόσμια σκηνή, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε περιφερειακό επίπεδο, όπου επάλληλοι διεθνείς κανόνες, πολλαπλοί δρώντες, εναλλακτικά επίπεδα εξουσίας, μεταξύ και εντός των κρατών, και αναδυόμενες ανάγκες, επιτάσσουν νέες προσεγγίσεις σε θέματα διαχείρισης ενεργειακών πόρων, πλουτοπαραγωγικών πηγών, ανάπτυξης και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, στις 29 Αυγούστου, μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύονται οι σύνεδροι είναι η δικαστική εξουσία και το κράτος δικαίου, τα σύγχρονα προβλήματα της ναυτιλίας, οι επενδύσεις σε πόρους, η ανθρώπινη ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Την επόμενη ημέρα, στις 30 Αυγούστου, οι αναφορές των εισηγητών αφορούν στη διεθνή διαιτησία στο χώρο των επενδύσεων, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προστασία των ατόμων σε περιόδους φυσικών καταστροφών, καθώς και στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση.

Το συνέδριο ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου με δύο ειδικές συνεδρίες αφιερωμένες στις νομικές όψεις της διεθνούς οικονομικής και νομισματικής κρίσης και του δημοσίου χρέους, και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, αντίστοιχα.

Μεταξύ των ομιλητών βρίσκονται επιφανείς διεθνολόγοι, δικαστές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από χώρες όλου του κόσμου και καταξιωμένοι δικηγόροι, προερχόμενοι από ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή και ελληνικά δικηγορικά γραφεία. Οι συζητήσεις αναφέρονται σε μείζονα θέματα διαιτησίας, επίλυσης επενδυτικών διαφορών και διαχείρισης ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για την παραγωγή υδρογονανθράκων, τη λειτουργία ενεργειακών αγωγών και την αγορά φυσικού αερίου.

tovima.gr