Η Διοίκηση της ΟΕΒΕΝΗ με επιστολή της στον Υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα ζητά την άμεση αποσύνδεση της θεώρησης βιβλίων – στοιχείων από τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κάτι που όπως τονίζει θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργούν νόμιμα και βεβαίως θα αποφευχθούν φαινόμενα παρανομίας.

Η επιστολή της ΟΕΒΕΝΗ αναφέρει:

"Κύριε Υπουργέ,

Όπως καλά γνωρίζετε είναι πλέον χιλιάδες οι συνάδελφοι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι δεν διαθέτουν, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Επίσης η σημερινή οικονομική δυσχέρεια έχει οδηγήσει πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων στην κατάθεση των βιβλίων – στοιχείων τους, ενώ παραμένει άγνωστο το πόσοι εξ αυτών συνεχίζουν την όποια επαγγγελματική τους δραστηριότητα, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πάταξη της παραοικονομίας.

Λόγω των παραπάνω ζητούμε την άμεση αποσύνδεση της θεώρησης βιβλίων – στοιχείων από τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους να συνεχίσουν την νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και βεβαίως θα αποφευχθούν φαινόμενα παρανομίας. 

Επιπλέον θα τους δοθεί η δυνατότητα να παλέψουν για να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους, τουλάχιστον όσες εξ αυτών έχουν πιθανότητες επιβίωσης, κάτι που θα συμβάλλει αποφασιστικά στη συγκράτηση των λουκέτων άρα και της ανεργίας. "