Σε περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο του TAXISnet, ή αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών από τους υπόχρεους στις ΔΟΥ, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας.

naftemporiki.gr