Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα τον Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2012, σημείωσε μείωση 8,3%, έναντι μείωσης 10,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, τον Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2012, σημείωσε μείωση 7,5%, έναντι μείωσης 9,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, τον Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2012, σημείωσε μείωση 8,6%, έναντι μείωσης 10,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα, τον Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2012, σημείωσε μείωση 7,8%, έναντι μείωσης 10,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

newpost.gr