Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 ρυθμιστική απόφαση για την κυνηγετική περίοδο 2013-14, στις 15 Σεπτεμβρίου 2013 αρχίζει το κυνήγι Λαγού και Νησιωτικης Πέρδικας.

Το κυνήγι του λαγού αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την 10η Ιανουαρίου 2014, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με   επιτρεπόμενο αριθμό ένα (1) λαγό ανά έξοδο.

 Το κυνήγι της νησιωτικης πέρδικας στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσων αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2013, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με   επιτρεπόμενο αριθμό τέσσερις (4) πέρδικες ανά έξοδο.

Εάν στο ατομικό βιβλιάριο θήρας των κυνηγών η φωτογραφία είναι παλαιά ή έχουν τελειώσει τα φύλλα ανανέωσης απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης και αχρησιμοποίητης φωτογραφίας τύπου  αστυνομικής ταυτότητας για την έκδοση νέου.

Εάν έχει γίνει ανανέωση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει να κατατεθεί η νέα για την ενημέρωση των αρχείων μας.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι κάθε κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα επανεξετάζεται από την αρχή με τις διατάξεις περί νέων κυνηγών οι οποίες διεξάγονται στη Διεύθυνση Δασών Χανίων.