Απόφαση «βόμβα» που ανατρέπει πολλά δεδομένα ως προς την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς των αγροτών και κτηνοτρόφων που εμπλέκονται σε εμπρησμούς εκ προθέσεως ή εξ’ αμελείας, έλαβε το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με αφορμή τα σοβαρά στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες για την εκδήλωση των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την απόφαση γεωργοί και κτηνοτρόφοι που εμπλέκονται με εμπρησμούς είτε εκ προθέσεως, είτε εξ αμελείας, ακόμη και εαν υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή των ίδιων ή μελών των οικογενειών τους, τότε χάνουν την επιδότηση.

Μάλιστα ήδη το Πυροσβεστικό Σώμα "συνδέθηκε" on line με την βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου άμεσα να γνωρίζει σε ποιούς ανήκουν τα χωράφια ή οι βοσκότοποι στους οποίους εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Στην πράξη με την απόφαση αυτή, η επιδότηση θα χάνεται ακόμη και στην περίπτωσηπου κάποιος αγρότης προκαλεί πυρκαγιά εξ αμελείας καίγοντας κάποια κλαδιά.

Αναλυτικά στην απόφαση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρονται τα εξής :

"Από τη μέχρι σήμερα επεξεργασία στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στην χώρα μας εκδηλώνονται από αγρότες και κτηνοτρόφους των περιοχών αυτών.

Η παραβατική αυτή συμπεριφορά, εκτός των καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον, έχει ως συνέπεια τη σπατάλη οικονομικών πόρων για τη κατάσβεση των πυρκαγιών και την καταπόνηση του ανθρωπίνου δυναμικού που συμμετέχει στην καταστολή τους, χωρίς βέβαια να παραβλέπονται και οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται.

Το Πυροσβεστικό Σώμα διασυνδέθηκε με τη βάση Γεωχωρικών δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, στα πλαίσια αναβάθμισης της έρευνας σε ότι αφορά το έγκλημα του εμπρησμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, για εκτάσεις που κάηκαν από εμπρησμό εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, πέραν των βαρυτάτων ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της φυλάκισης από 2 έτη έως και ισόβια και χρηματικής ποινής από 2.900 έως και 150.000 € (άρθρα 264,265 και 266 Π.Κ), προβλέπονται και τα παρακάτω:

Παύουν να δικαιούνται αποζημίωση (επιδότηση) από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ακόμη και σε περιπτώσεις ενδείξεων ενοχής αξιόποινων πράξεων των ίδιων ή μελών των οικογενειών τους, π.χ. πυρκαγιά με σκοπό τη βελτίωση βοσκοτόπου (άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 693/7-3-08, ΦΕΚ 393/Β/2008) και υποχρεούνται να επιστρέψουν το σύνολο των χρημάτων της επιδότησης που έχουν εισπράξει σαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. (άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. 693/7-3-08, ΦΕΚ 393/Β/2008).

Εφόσον πρόκειται για δασική έκταση, αυτόματα κηρύσσεται ως αναδασωτέα από τη διεύθυνση Δασών (άρθρο 41 του Ν.998/1979) και κοινοποιείται άμεσα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η απόφαση κήρυξης της αναδασωτέας έκτασης (άρθρο 105-107 του Ν.Δ 86/1969), με απαγόρευση στο εξής της βόσκησης και οποιασδήποτε μορφής ενέργειας και επέμβασης σε αυτήν. Επιπλέον οι παραβάτες τιμωρούνται, με φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο (άρθρο 70 του Ν. 998/1979)."