Πρεμιέρα σήμερα για το νέο νόμο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στη σελίδα του (www.tee.gr) δεν ενημερώνει ούτε για τα βασικά τους μηχανικούς και τους πολίτες που θέλουν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου.

Από το πρωί έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων και καταγγελιών για την ελλιπέστατη (έως ανύπαρκτη) ενημέρωση που παρέχει το ΤΕΕ προς τα μέλη του και τους ενδιαφερόμενους. Στην αρχική σελίδα δεν έχουν αλλάξει ούτε τη...λεζάντα, αφήνοντας τον παλιό νόμο, εκείνο του 2011, ενώ μπαίνοντας στην επόμενη σελίδα οι ενδιαφερόμενοι διαπιστώνουν πως τελικά δεν αναφέρεται λέξη για το νέο νόμο γιατί πολύ απλά έχει πέσει το σύστημα! Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν.

Πραγματικά είναι να απορείς με την ανευθυνότητα παραγόντων και θεσμικών φορέων που δεν κάνουν πλέον ούτε τα βασικά.  

Άλεξ. Μαν.