Η ασφαλιστική αγορά κατέβαλε συνολικά 2,98 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις το 2012, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Οι αποζημιώσεις του 2012 ήταν ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (-1,2%), ενώ ως βασικό γενικό συμπέρασμα της μελέτης καταγράφεται το γεγονός ότι την τελευταία τετραετία οι αποζημιώσεις παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα -στο ύψος των 3 δισ. ευρώ- παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ασφαλίστρων έχει μειωθεί συνολικά 19% μετά το 2009 (από 5,4 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ).

Αναλυτικότερα, το 2012 στις γενικές ασφαλίσεις οι αποζημιώσεις άγγιξαν τα 994 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 8,9% σε σχέση με το 2011, ενώ στις ασφαλίσεις ζωής οι αποζημιώσεις σημείωσαν αύξηση 3,1%, φθάνοντας περίπου τα 2 δισ. ευρώ. Οι συνολικές αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις κατέγραψαν μικρή μείωση, σε σύγκριση με το 2011, ενώ και η συμμετοχή των αντασφαλιστών στις πληρωθείσες αποζημιώσεις μειώθηκε κατά 14,2%.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Α. Σαρρηγεωργίου σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της μελέτης τόνισε: «Η χρησιμότητα του θεσμού της ασφάλισης αποδεικνύεται ακόμα πιο ουσιαστική σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά συνεχίζει να εκπληρώνει τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία, αποζημιώνοντας καθημερινά τους ασφαλισμένους της».

Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ