Προκηρύσσεται τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα «Εναλλακτικός τουρισμός», με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ στο τέλος Μαρτίου έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Πράσινος τουρισμός», με ικανοποιητική προσέλευση επενδυτικών προτάσεων.

Το πρόγραμμα «Εναλλακτικός τουρισμός», όπως αναφέρεται στην προδημοσίευση του οδηγού, αποσκοπεί:

- Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

- Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.

- Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Ως μορφές εναλλακτικού τουρισμού ορίζονται: Ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο τουρισμός υπαίθρου, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο συνεδριακός τουρισμός κ.ά.

Επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού, επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Συνεταιρισμών, τοπικοί σύλλογοι, ιδρύματα κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι μετέχουν ως εταίροι σε εταιρικό σχήμα μαζί με τουλάχιστον μία τουριστική επιχείρηση αυτής της κατηγορίας και με συμμετοχή που δεν θα υπερβαίνει το 25% του προϋπολογισμού του έργου.

Το ποσοστό επιδότησης των εν λόγω επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται έως και 40% με επιπλέον προσαύξηση κατά 5% για τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ανέρχεται από 15.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της υπουργικής απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:


ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με τον αθλητισμό για λόγους αναψυχής. Οι αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής μπορούν να αναπτύσσονται:

- Στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα, κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα).

- Σε λίμνες - ποτάμια (π.χ. κανόε - καγιάκ, rafting κ.ά).

- Σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό σκι, χιονοσανίδα, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ κ.ά.).


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά και την κατανόηση των χαρακτηριστικών του εκάστοτε προορισμού ως πολιτισμικού συνόλου. Περιλαμβάνονται όλα τα τουριστικά ταξίδια που έχουν ως κύριο σκοπό την άσκηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Διακρίνονται τρεις (3) επιμέρους αγορές πολιτιστικού τουρισμού:

- Ταξίδια μελέτης ως εμπειρία μάθησης: περιηγητικά ταξίδια για τη σε βάθος γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου.

- Ταξίδια τέχνης ως ψυχαγωγική εμπειρία και κοινωνική καταξίωση. Πρόκειται για ταξίδια με σκοπό την παρακολούθηση καλλιτεχνικών παραστάσεων, την επίσκεψη εικαστικών εκθέσεων και τη συμμετοχή σε φεστιβάλ.

- Ταξίδια συμμετοχικής καλλιτεχνικής δημιουργίας ως εμπειρία ολοκλήρωσης (ζωγραφική, χορός, φωτογραφία, μαγειρική, χειροτεχνία κ.λπ.).
Το ταξίδι γίνεται με κίνητρο βασικά πολιτιστικό με κύριους πόλους έλξης τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία, εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, προσκυνήματα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αναβίωση παραδοσιακών εθίμων, οικοτεχνία, χειροτεχνία, καθώς και μελέτη του λαϊκού πολιτισμού και της τέχνης.


ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το θαλάσσιο (marine) και το παράκτιο (coastal) περιβάλλον. Κατά κανόνα αφορά σε δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις και δραστηριότητες (π.χ. κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιστιοπλοΐα, yachting-motor boat-sailing boat κ.ά.). Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό θάλασσας, ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.1 ανωτέρω.


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον εξαιρουμένων των αστικών, των θαλάσσιων και των παράκτιων περιοχών. Οι κυριότερες επιμέρους μορφές που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά:

- Ο φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες.

- Ο τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας που αναπτύσσεται σε περιοχές που διαθέτουν άξια παρατήρησης χλωρίδα ή πανίδα.

- Ο περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου.

- Ο περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.
Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες - ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές, που περιγράφεται ανωτέρω.


ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης περιοχής. Οι κυριότερες επιμέρους ενέργειες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά:

- Διακριτή ενσωμάτωση της τοπικής κουζίνας στα προσφερόμενα εδέσματα.

- Δημιουργία ή/και διάχυση γαστρονομικών και οινοτουριστικών διαδρομών.

- Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά ελαιοτριβεία, αγροκτήματα, αμπελουργικές ζώνες, οινοποιεία, εργαστήρια κ.λπ.).

- Γευσιγνωσία.

- Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις.

- Ειδικές εκθέσεις μόνιμου χαρακτήρα.

- Εφαρμογές εικονικής περιήγησης.

- Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

Η μορφή αυτή απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο.
Η μορφή αυτή αφορά ακόμη σε επισκέπτες, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ και συγκεκριμένα άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης ή ακοής, άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ.. Ζητούμενο εδώ είναι η διασφάλιση υποδομών και συνθηκών προσβασιμότητας για διάφορες κατηγορίες ΑμεΑ στις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.

Σχετικά με τις ανωτέρω διακρίσεις μεταξύ των διάφορων μορφών, σημειώνεται ότι αυτές είναι απολύτως ενδεικτικές (και όχι δεσμευτικές) και προσπαθούν να αποτυπώσουν και να ομαδοποιήσουν τις επιμέρους τουριστικές δραστηριότητες με βάση τα πλέον διαδεδομένα αγοραστικά ενδιαφέροντα των τουριστών - καταναλωτών στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Κατά συνέπεια, τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν δύναται να αφορούν, τόσο σε ειδικές/εναλλακτικές δραστηριότητες ή μορφές, οι οποίες πιθανώς δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διακρίσεις - ταξινομήσεις, όσο και σε συνδυασμό των επιμέρους ειδικών/εναλλακτικών μορφών, ανεξάρτητα από την ανωτέρω ταξινόμησή τους.

Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν μέσω του προγράμματος είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:

- Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

- Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.

- Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμεΑ κ.λπ.).

- Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού.

- Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή.

- Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

- Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

- Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

- Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
kerdos.gr