Ενισχύεται η Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση του πρώην δήμου Νέας Κυδωνίας, ύστερα από την έγκριση εισήγησης που αφορούσε στη πρόσληψη 7 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μηνών και εξειδικεύονται στις εξής ειδικότητες

- Ενός ΠΕ Νηπιαγωγών

- Ενός ΠΕ Γυμναστών

- Ενός ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

- Τριών ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

- Ενός ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας

 Αναμένεται η σχετική προκήρυξη