Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου εκλέγουν την Παρασκευή στην Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει η πλειοψηφήσασα Περιφερειακή Σύμβουλος Θ. Βρέντζου το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνει η εκλογή για τη θέση που άφησε κενή μετά την παραίτηση του ο κ. Νίκος Καστρινάκης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 παρ 4 και του άρθρ. 162 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, για την εκλογή Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λασιθίου, η θέση του οποίου είναι κενή μετά την παραίτηση του αιρετού Αντιπεριφερειάρχη κ. Καστρινάκη Νικολάου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Περιφερειάρχη Κρήτης.»