Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί μέσω του Εργαστηρίου Μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΕΜΕΙΕΔΕ) το έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης.

Το Πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες των πτυχιούχων ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα, που έχουν ως πρόθεση να εργαστούν στην Α΄/θμια Εκπαίδευση, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που εργάζονται ήδη στην Α΄/θμια Εκπαίδευση. Θα είναι ετήσιας διάρκειας 400 ωρών που θα κατανέμονται σε συνολικά 2 εξάμηνα φοίτησης και θα υλοποιείται Παρασκευή και Σάββατο απόγευμα. Το Πρόγραμμα θα οδηγεί στη λήψη ‘Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας’ σύμφωνα με τον Νόμο 3848/2010.

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ετήσιο αυτό πρόγραμμα θα γίνει από 1η έως 20 Σεπτεμβρίου 2013. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, με φαξ ή ταχυδρομικά. Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα <http://pkatartisi.weebly.com>

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε πληροφορία στο email: <[email protected] > ή στο τηλέφωνο: 2831077880
Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την οικονομική διαχείριση του Προγράμματος θα έχει ο Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο είναι 1.660 ευρώ. Για το θέμα της καταβολής των δόσεων αναμένεται σχετική ρύθμιση και θα υπάρξει ανακοίνωση.