"Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν, οι εταιρείες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο"

Αυτή είναι η υπόσχεση της WIND, να προσπαθεί πάντα ακόμη περισσότερο, για όλους:

· Προσφέροντας 27% μείωση τιμών τα τελευταία 3 χρόνια

· Επενδύοντας 350εκ. Ευρώ από το 2010 ως σήμερα

· Αναπτύσσοντας στρατηγικές συμφωνίες, με στόχο περισσότερες & ποιοτικές υπηρεσίες