Οι προσπάθειες των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών να αναδιαρθρώσουν τις λειτουργίες τους και να απορροφήσουν τις πρόσφατες εξαγορές που πραγματοποίησαν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνέργειες στα κόστη και να υποστηρίξουν τα κέρδη και τα κεφάλαια, σημειώνει η Fitch Ratings σε ανάλυση της για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Προειδοποιεί ωστόσο ότι παραμένουν καθοδικοί κίνδυνοι εφόσον υπάρξει μια παρατεταμένη και βαθύτερη ύφεση στην Ελλάδα και η προβλεπόμενη εξοικονόμηση δαπανών δεν υλοποιηθεί.

Ο οίκος περιμένει τα κόστη αναδιάρθρωσης και ενοποίησης του πρώτου εξαμήνου του 2013 να οδηγήσουν στο τέλος σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Όπως σημειώνει, η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πιο ενεργή τράπεζα στις εξαγορές από το δεύτερο εξάμηνο του 2012, πετυχαίνοντας περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 95 δισ. ευρώ και κορυφαία θέση στην Ελλάδα με το μερίδιο της στα δάνεια και καταθέσεις να φτάνει περίπου το 30%.

Η εξαγορά της Emporiki Bank από την Alpha και των Hellenic Postbank και Proton από την Eurobank έδωσε στις δύο τράπεζες κρίσιμη μάζα με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 74 δισ. ευρώ και 82 δισ. ευρώ στα τέλη του πρώτο εξαμήνου αντίστοιχα, αναφέρει ο οίκος και προσθέτει: Η Εθνική Τράπεζα, η μεγαλύτερη τράπεζα με βάση τα περιουσιακά στοιχεία (110 δισ. ευρώ), ήταν λιγότερη ενεργή στην εγχώρια ενοποίηση καθώς διαθέτει ήδη κρίσιμη μάζα. Αντλεί επίσης οφέλη από τις δραστηριότητες στην Τουρκία οι οποίος συνέβαλαν με 56% στα λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων του ομίλου παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν μόνο το 22% του συνόλου του ενεργητικού στο τέλος του εξαμήνου. 

Σύμφωνα με τον οίκο, η ενοποίηση των μικρότερων τραπεζών σε ένα φτωχό επιχειρησιακό περιβάλλον θα είναι δύσκολη.

Η Fitch προβλέπει πως ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας το 2014 θα είναι θετικός αλλά μόλις 0,3%. Σημειώνει επίσης ότι τα χαμηλά επιτόκια, η μειωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και η περαιτέρω απομόχλευση των ισολογισμών μείωσαν τα λειτουργικά έσοδα το πρώτο εξάμηνο του 2013. Η μακροοικονομία της χώρας παραμένει εύθραυστη και αβέβαιη, επισημαίνει. 

Ωστόσο, συνεχίζει ο οίκος, οι τέσσερις τράπεζες βελτίωσαν την κερδοφορία τους το πρώτο εξάμηνο, επωφελούμενες από την υποχώρηση των απομειώσεων καθώς η ροή των προβληματικών δανείων μειώθηκε όπως και το κόστος χρηματοδότησης.

Οι συνέργειες από τις πρόσφατες εξαγορές, μαζί με την περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης και του ρυθμού επιδείνωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, μπορούν να βελτιώσουν την εγχώρια λειτουργική κερδοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και το 2014.

Η Fitch προβλέπει πως τα προβληματικά δάνεια θα συνεχίσουν να αυξάνονται τουλάχιστον έως το τέλος του 2014 καθώς η οικονομία παραμένει αδύναμη, αλλά με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το 2012. 

Αυτό θα πρέπει να μειώσει τις απομειώσεις αν και αυτές θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Εθνικής ήταν 20,5%, στην Eurobank 25,3%, στην Alpha Bank 31,8% και στην Τρ. Πειραιώς 33,2%, ενώ οι συντελεστές αποθεμάτων κάλυψης των απομειώσεων δανείων ήταν μεταξύ 50% και 55%.

Οι τράπεζες επωφελήθηκαν από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης το πρώτο εξάμηνο που ήταν αποτέλεσμα από τα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων και την εγκατάλειψη του ELA. 

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν να δανείζονται το Δεκέμβριο εκ νέου από την ΕΚΤ η οποία είναι μία φθηνότερη πηγή χρηματοδότησης και ρευστότητας, αναφέρει η Fitch.

Η χρηματοδότηση και η ρευστότητα έχουν επίσης βελτιωθεί από την απομόχλευση, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών έπειτα από την ανακεφαλαιοποίηση και την υποχώρηση της πιθανότητας εξόδου από την Ευρωζώνη, επισημαίνει ο οίκος.

Ωστόσο, η Fitch προβλέπει πως οι ανισορροπίες στη χρηματοδότηση των τραπεζών θα επιμείνουν και θα συνεχίσουν να είναι ευαίσθητες στις μακροοικονομικές εξελίξεις.

Οι κεφαλαιακές ενέσεις έχουν θέσει τις τέσσερις τράπεζες σε γενικές γραμμές σε κρατική ιδιοκτησία. Μόνο η Eurobank απέτυχε να συγκεντρώσει το 10% των αναγκών της από ιδιώτες επενδυτές, με αποτέλεσμα να τη διαχειρίζεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Οι pro forma δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της EBA για τις τέσσερις τράπεζες στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ήταν 8,1% για την Eurobank, 9,2% για την Εθνική, 13,8% για την Τρ. Πειραιώς και 13,9 για την Alpha Bank.

Τέλος ο οίκος σημειώνει ότι τόσο η Eurobank όσο και η Εθνική Τράπεζα χρειάζεται να βελτιώσουν τα κεφάλαια τους, παρά το γεγονός ότι η πιστωτική ποιότητα είναι καλύτερη από των άλλων τραπεζών. Περιμένουν να το πετύχουν αυτό εσωτερικά, μέσω των κερδών και περαιτέρω αναδιάρθρωσης (για παράδειγμα με την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων). Αυτό, σε συνδυασμό με το κεφαλαιακό μαξιλάρι των 5 δισ. ευρώ από τα συνολικά 50 δισ. ευρώ του μηχανισμού για τις τράπεζες, δίνουν και στις τέσσερις τράπεζες ένα περιθώριο για να απορροφήσουν πιθανές νέες επισφάλειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τα επόμενα stress test στα τέλη του 2013, εκτιμά ο οίκος.

capital.gr


Πηγή:www.capital.gr