Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου συνεδρίασε την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2013 και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

• Τρία σεμινάρια που εγκρίθηκαν από το ΛΑΕΚ 1-25 να υλ για σοποιηθούν την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, να επαναληφθούν το ίδιο διάστημα τα σεμινάρια των Τεχνικών Ασφαλείας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και το ΚΑΕΛΕ, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση εννέα κύκλων με περισσότερους από 180 εκπαιδευόμενους επαγγελματίες του Ρεθύμνου. Ορίζετε επίσης υπεύθυνη η Αθηνά Τσικιντίκου για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος “Διαρθρωτικής Προσαρμογής” που ήδη έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.

• Υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης στο Εμπόριο προς την ΕΣΕΕ. Προτείνει τον εξορθολογισμό των μισθών για την διάσωση της κλαδικής σύμβασης εμπορίου. «Θεωρούμε πολύ ρεαλιστίκή την πρόταση για τη διαμόρφωση του βασικού μισθού εισαγωγής των πωλητών στο εμπόριο μεταξύ 700 – 751 € για πλήρη απασχόληση συν τα προβλεπόμενα επιδόματα και 511 € για μερική απασχόληση (4ωρο), ώστε να φέρουμε στο προσκήνιο την κατάχρηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης από τις μεγάλες επιχειρήσεις και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που αυτές συνεπάγονται».

• Σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις που προτάθηκαν από μέρους της ΓΣΕΒΕΕ στις 16 Σεπτεμβρίου αποφάσισε ότι το κλείσιμο των καταστημάτων «δεν αποτελεί πλέον αποτελεσματική πρακτική και υστερεί συνδικαλιστικής αποτελεσματικότητας…» συντάσσετε δε με τις προτεραιότητες που η ΕΣΕΕ προτάσσει την επόμενη περίοδο που αφορούν :

1. Ορισμό και νομοθετική στήριξη της «εντός κρίσης» μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2. ΟΑΕΕ – Ρυθμίσεις – Ιατροφαρμακευτική οικογενειακή περίθαλψη.
3. Ρευστότητα των ΜΜΕ της αγοράς.
4. Τειρεσία «δύο ταχυτήτων» με βαθμολόγιο («credit score») και αξιολόγηση («account ratings»).
5. Όχι στην πλήρη απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων. Προστατευτικό καθεστώς για την εξασφάλιση της επένδυσης του επιχειρηματία και την διασφάλιση ότι δεν θα καταστεί «οικονομικός όμηρος» του ιδιοκτήτη.
6. Ρητή επέκταση της προστασίας της «πρώτης κατοικίας» και σε αυτούς που έχουν επιχειρηματικές οφειλές.

• Συνέταξε υπόμνημα που αποτέλεσε διαβούλευση 20 ημερών μεταξύ των μελών του Δ.Σ., των αντιπροσώπων στην ΕΣΕΕ, επιχειρηματιών αλλά και συλλόγων και φορέων που τους αφορά η λειτουργία της αγοράς και θα το στείλει ως οφείλει στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, που πρώτη σε επίπεδο Κρήτης έχει ξεκινήσει την διαβούλευση για την λειτουργία της αγοράς και των Κυριακών από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015.

• Τέλος , ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Ψαρουδάκη για τα θέματα που υπάρχουν σε εξέλιξησε κεντρικό επίπεδο και αφορούν τον Εμπορικό κόσμο και για τις πρωτοβουλίες που το επόμενο διάστημα πρέπει να επεξεργαστεί το Διοικητικό Συμβούλιο. (Λαϊκές Αγορές, Παρεμπόριο, Έρευνες, Καταναλωτικό Προφίλ επισκεπτών - τουριστών, Υποβολή νέων Προγραμμάτων, Εορταστική περίοδος Χριστουγέννων – Πρόγραμμα εορτάΖΩ και ψωνίΖΩ στο Ρέθυμνο κ.α. )