Με 19.200.000 ευρώ συνολικά ενισχύει τους δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Γιάννη Μιχελάκη. 

Το ποσό κατανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους δήμους της χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.