Ο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που έχει συνταξιοδοτηθεί τον τελευταίο χρόνο, δυσχεραίνει τη διεκπεραίωση των υποθέσεων ελέγχου και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν εφέτος, αν και οι έφοροι έχουν τη δυνατότητα προσωρινής ενίσχυσης των τμημάτων εισοδήματος, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Επιπροσθέτως, έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας στη γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ώστε να συντονιστεί το έργο των ΔΟΥ σε αυτόν τον τομέα.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με την επισήμανση ότι, οι φορολογούμενοι που καλούνται στις Εφορίες για προσκόμιση δικαιολογητικών είναι 300.000 άτομα, ενώ εάν ακολουθείτο το ίδιο σύστημα με πέρυσι, θα έπρεπε να προσέλθουν 550.000 φορολογούμενοι (εφέτος υποβλήθηκαν χειρόγραφα στις ΔΟΥ 25.000 δηλώσεις, αντί 1,1 εκατ. δηλώσεων πέρυσι).

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιβάρυνση του φόρου εισοδήματος εφέτος είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι (περίπου 3,5 δισ. ευρώ έναντι 7,5 δισ. ευρώ), ενώ η επιβάρυνση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έχει επιμεριστεί στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δόσεων (επτά δόσεις). 

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που έχουν ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης στην αποπληρωμή των οφειλών τους στην εφορία, έχουν την δυνατότητα αίτησης για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση που πρόσφατα έχει θεσμοθετηθεί. 

Η ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.gsis.gr - επιλογή «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» και επόμενη επιλογή «Αιτήσεις Ρυθμίσεων».