Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνι - Μοναστηράκι "ΙΝΑΤΟΣ" και η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, διοργανώνουν την εσπερίδα «ΑΕΙ ΕΝΩΣΙΣ», με αφορμή
τα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με τον εθνικό κορμό.

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, 6:30, στο Λαογραφικό Μουσείο Ινίου.