Πρεμιέρα κάνει σήμερα το ηλεκτρονικό παράβολο, με στόχο να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που αναγκάζονται να περιμένουν στις ουρές για να προμηθευτούν τα παραδοσιακά χάρτινα παράβολα.

Tο e-Παράβολο ξεκινά αρχικά σε πιλοτική εφαρμογή, καθώς από την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμα τα παράβολα μόνο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σταδιακά όμως θα ενταχθούν στο σύστημα και παράβολα από όλα τα υπουργεία και τους δημόσιους φορείς.Οι πολίτες θα μπορούν μέσω του TAXISnet να κάνουν χρήση της σχετικής εφαρμογής, ζητώντας τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου έχει ως εξής:

Βήμα 1ο: Συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας του παραβόλου που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Στη συνέχεια η εφαρμογή θα εκδίδει μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου». Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκτυπώσει το ηλεκτρονικό παράβολο και να το καταθέσει στο φορέα.

Βήμα 2ο: Με την επίδειξη του κωδικού παραβόλου, θα γίνεται η πληρωμή της αξίας του παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ, είτε μέσω των καταστημάτων είτε μέσω εναλλακτικών δικτύων (ΑΤΜ, Web banking και phone banking).

Βήμα 3ο: Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει το e-Παράβολο στο φορέα. Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρά στη διασταύρωση των στοιχείων του παραβόλου.

Κατά τη φάση πιλοτικής λειτουργίας η κατάθεση του e-Παραβόλου μπορεί να γίνει δύο εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή. Στην επόμενη φάση, η εφαρμογή θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει άμεσα το ηλεκτρονικό παράβολο στο φορέα.