Τις τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις για την επίτευξη των στόχων της φορολογικής διοίκησης ζήτησε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας.

Ο υπουργός ζήτησε από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων την κοινοποίηση των πορισμάτων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης και τις τυχόν παρατηρούμενες αποκλίσεις από τους στόχους των εσόδων, αλλά και τεχνική βοήθεια σε θέματα στοχοθέτησης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με απόφαση που έχει ήδη εκδώσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης έχουν καθοριστεί τα κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταμένων εφοριών και ελεγκτών, τα οποία βασίζονται στην επίτευξη των στόχων που τίθενται ανά τρίμηνο για αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Η αξιολόγηση μετρά αναδρομικά από 1ης Ιουνίου 2013 και όσοι προϊστάμενοι εφοριών και προϊστάμενοι ελεγκτών έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου μείνουν «ανεξεταστέοι», θα μετακινηθούν.

Η αξιολόγηση των διευθυντών εφοριών γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, ενώ για χαμηλότερες βαθμίδες, όπως οι υποδιευθυντές ή οι τμηματάρχες, συμμετοχή στην αξιολόγηση έχουν και οι προϊστάμενοί τους στην ίδια υπηρεσία.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα αποσταλεί στον κ. Θεοχάρη, ο οποίος θα ανανεώσει ή όχι τη θητεία του κάθε αξιολογουμένου.

in.gr