Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων επιμόρφωσης και ψυχολογικής υποστήριξης γονέων στο Δήμο Αποκορώνου από το πρόγραμμα «Σχολές Γονέων» που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο Νομό Χανίων. 

Στόχος των ομάδων που θα συσταθούν είναι η ενημέρωση και η στήριξη των γονέων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξής τους. 

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Αποκορώνου την Α/βάθμια, την Β/Βάθμια εκπαίδευση Χανίων και εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προγράμματα που παρέχονται είναι τα εξής: 

1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (50 ώρες)
2. Διαπροσωπικές σχέσεις (25 ώρες)
3. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (25 ώρες)
4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25 ώρες)
5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (25 ώρες)
6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (25 ώρες)
7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25 ώρες)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, άτομα τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων σε τμήμα της Σχολής Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση μίας απλής αίτησης (χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών), η οποία έχει αναρτηθεί:

• Στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδα της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων www.dipechan.gr 
• Στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων dide.chan.sch.gr και
• Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αποκορώνου www.apokoronas.gov.gr

Επίσης, αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται συμπληρωμένες 

• Στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Αποκορώνου, στην Αικατερίνη Κοτσιφάκη, τηλ 28253-40308,
• Στο ΚΕΠ Ασή Γωνιάς, τηλ 2831-340320
• Στο ΚΕΠ Αρμένων, τηλ 2825-340500
• Στο ΚΕΠ Βάμου, 2825-340200
• Στο ΚΕΠ Γεωργιούπολης, τηλ 2825-340720
• Στο ΚΕΠ Φρε 28253-40700
• Ή στους διευθυντές των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων στο Νομό Χανίων, Ψυχολόγο Κτιστάκη Μαρία, Τηλ.6932211303, Εmail: [email protected] και την ιστοσελίδα www.facebook.com/sholesgoneonchanion