Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο δανειοδότησης των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων.

Καθιερώνεται το scoring system (βαθμολόγιο) και σύμφωνα με αυτό θα αξιολογείται ξεχωριστά η κάθε περίπτωση του δανειολήπτη.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε σχετικώς: «Ταυτόχρονα μετά από συνεννόηση της ηγεσίας της κυβέρνησης με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, κύριο εργαλείο αξιολόγησης στη δανειοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων, θα αποτελέσει το σύστημα βαθμολόγησης της συναλλακτικής συμπεριφοράς των δανειοληπτών (scoring system) το οποίο η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις».

Πιο συγκεκριμένα πλέον, θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη τόσο η τρέχουσα οικονομική συγκυρία όσο και το πιστωτικό προφίλ του κάθε δανειολήπτη. Έμφαση θα δίνεται στη συνολική εικόνα και όχι σ' ένα επιμέρους αρνητικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν εκείνος που ικανοποιεί, με βάση τη συνολική του βαθμολογία, τα κριτήρια θα δανειοδοτείται με έναν καθαρό και αντικειμενικό τρόπο. Επιπλέον τα κριτήρια βαθμολόγησης έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα της σημερινής οικονομικής κατάστασης και θα συνεχίσουν να μεταβάλλονται ανάλογα με την όποια εξέλιξη καθώς επικαιροποιούνται κάθε έξι μήνες. Με τον τρόπο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να αρνούνται τη χρηματοδότηση για όσους πραγματικά τη δικαιούνται.

Με πιο απλά λόγια θα εξετάζεται η συμπεριφορά των πελατών των τραπεζών. Αν, για παράδειγμα, εμφανιστούν στις τράπεζες δύο φυσικά πρόσωπα που έχουν πιστωτικές κάρτες και δάνεια για να ζητήσουν νέα χρηματοδότηση θα μετρηθεί η συμπεριφορά τους έναντι των υποχρεώσεών τους.

Δηλαδή όσο πιο συνεπείς είναι τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία θα συγκεντρώνουν. Έτσι, αυτός που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα λάβει δάνειο με καλύτερο επιτόκιο ή όρους σε σχέση με τον άλλον που δεν είναι συνεπής. Ουσιαστικά οι τράπεζες ξεκινούν την «α λα καρτ» χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

imerisia.gr