Το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΦΕΠΑΕ προσκαλούν το κοινό στην ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώνουν με θέμα:«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο Επιμελητήριο Χανίων.

Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει από στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. Αναγνωστάκης Εμμανουήλ