Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εθελοντικό πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών, που έφθασε τους 2.182 υπαλλήλους, αντιπροσωπεύει το 12% περίπου των εργαζομένων του Ομίλου στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου ήταν να καλύψει ποσοστό 10% των εργαζομένων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς.