Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης,τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια παιδεία. 

Ο Μ.Βολουδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την κατεύθυνση που δίνει το νομοσχέδιο προς την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, και προς τη σφαιρικότητα της παιδείας που λαμβάνουν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Με το νομοσχέδιο, κατά το Μ.Βολουδάκη, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υπερβολικής εξειδίκευσης στη δευτεροβάθμια παιδεία, καθώς και η διαιώνιση των εξετάσεων της αποστήθισης. 

Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. τοποθετήθηκε κατά της κατάργησης των Θρησκευτικών που ορισμένες πτέρυγες της Βουλής ζήτησαν, τονίζοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να αγνοεί τη συλλογική ταυτότητα της κοινωνίας την οποία υπηρετεί. 

Ο Μ.Βολουδάκης ζήτησε συγκεκριμένες τροποποιήσεις και προσθήκες σχετικά με την τεχνική / επαγγελματική εκπαίδευση, ειδικότερα ζητώντας διασφάλιση της δυνατότητας φοίτησης σε απογευματινά προγράμματα τριετούς διάρκειας, καθώς και την διατήρηση του καθεστώτος της δωρεάν μεταφοράς των μαθητ