Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 προσφέρεται η δυνατότητα λειτουργίας ομάδων επιμόρφωσης και ψυχολογικής υποστήριξης γονέων στο Δήμο Καντάνου Σελίνου από το πρόγραμμα «Σχολές Γονέων» που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο Νομό Χανίων. 

Στόχος των ομάδων που θα συσταθούν είναι η ενημέρωση και η στήριξη των γονέων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξής τους. 

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Καντάνου Σελίνου, την Α/βάθμια, την Β/Βάθμια εκπαίδευση Χανίων και εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προγράμματα που παρέχονται είναι τα εξής: 
1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (50 ώρες)
2. Διαπροσωπικές σχέσεις (25 ώρες)
3. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (25 ώρες)
4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25 ώρες)
5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (25 ώρες)
6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (25 ώρες)
7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25 ώρες)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, άτομα τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κ.α.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να συμπληρώσουν σχετική αίτηση η οποία διανέμεται και κατατίθεται:
• Στον Υπεύθυνο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καντάνου Σελίνου, Κύριο Νικόλαο Γρηγοράκη (τηλ επικοινωνίας. 28233-40303, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου στην Παλαιόχωρα. 
• Ή στους διευθυντές των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Επίσης, η αίτηση έχει αναρτηθεί
• Στην ιστοσελίδα του Δήμου Καντάνου Σελίνου http://www.kantanouselinou.gr/ -Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Καντάνου Σελίνου- Σχολή Γονέων. 

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα της Σχολής Γονέων που υλοποιήθηκαν στην Κάντανο και την Παλαιόχωρα κατά το διάστημα του Ιουνίου 2013 θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης στις αρχές του Νοέμβρη, κατόπιν ενημέρωσης από την Υπεύθυνη του προγράμματος. 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων στο Νομό Χανίων, Ψυχολόγο, Κτιστάκη Μαρία, Τηλ.6932211303, Εmail: [email protected] και την ιστοσελίδα www.facebook.com/sholesgoneonchanion