Αναστέλλει προσωρινά τη διαδικασία εγγραφών πρωτοετών φοιτητών και παραλαβής δικαιολογητικών, το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος συμμεριζόμενη την αγωνία των Διοικητικών Υπαλλήλων όπως εκφράστηκε στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου τους, αναστέλλει προσωρινά την διαδικασία εγγραφών πρωτοετών φοιτητών και την παραλαβή δικαιολογητικών για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών.

Την Παρασκευή αναμένεται να δοθούν από τη διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος περισσότερες λεπτομέρειες για  το τι μέλλει γενέσθαι.