Στις μικρές συναλλαγές εντοπίζεται η φοροδιαφυγή και το νέο ποινολόγιο παίρνει... φωτιά σε αυτές τις κατηγορίες πολλαπλασιάζοντας τα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων.

Σύμφωνα με τα «Νέα», όσοι από 1η Ιανουαρίου δεν κόβουν αποδείξεις θα καλούνται να πληρώνουν για κάθε απόδειξη αξίας ως 5.000 ευρώ που δεν έκοψαν πρόστιμο 1.000 ευρώ στην περίπτωση που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 2.500 ευρώ όταν τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση που μια επιχείρηση εντοπιστεί να μην έχει κόψει 30 αποδείξεις σήμερα θα πληρώσει πρόστιμο αξίας 12.000 ευρώ, ενώ από την πρώτη μέρα του νέου έτους το πρόστιμο πηγαίνει στις 30.000 ευρώ.

Παράλληλα με το νέο ποινολόγιο όποιος κόβει πλαστό τιμολόγιο θα τιμωρείται με με πρόστιμο ίσο με το 100% της αξίας του πλαστού τιμολογίου, ενώ όποιος παίρνει ή δίνει εικονικό τιμολόγιο θα πληρώνει πρόστιμο ίσο με το 50% της αξίας του.

newpost.gr