Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρεί καθήκον της, να υπενθυμίσει στους καταναλωτές, ασφαλισμένους των εταιρειών, "ΑΣΠΙΣ" και της "Commercial" ότι η αναγγελία των απαιτήσεων τους προς στον επόπτη εκκαθαριστή , έχει καταληκτική ημερομηνία στις 4 Οκτωβρίου 2013.

Ένεκα τούτου όσοι δεν προέβησαν σ'αυτήν την διαδικασία, καλούνται να το πράξουν, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματα τους.

Συγκεκριμένα:καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσματος των ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών , με την επωνυμία «AΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» «COMMERCIAL VALUE AAE» να προβούν κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 σε αναγγελία των απαιτήσεων προς την Εταιρεία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης, κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο, Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800- 50-000-18.