Η ανάθεση του έργου «ανάπλαση του οικισμού Σταυροχωρίου του Δήμου Ιεράπετρας» υπογράφηκε από το Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Σήφη Αναστασάκη και τον εργολάβο του έργου κ. Γρ. Μουτσάκη. Το έργο έχει προϋπολογισμό 360.000 ευρώ και προβλέπει ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Σταυροχωρίου.
 
«Πρόκειται για σημαντικό έργο που θα αλλάξει θετικά την εικόνα του χωριού και θα αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών», τόνισε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας.

Με το έργο θα γίνει ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του οικισμού στη λογική επαναφοράς της στην παραδοσιακή της μορφή με απομάκρυνση άσχετων αισθητικά επεμβάσεων του σχετικά πρόσφατου παρελθόντος. Το υφιστάμενο σιντριβάνι στο κέντρο της πλατείας θα απομειωθεί από πρόσφατες προσθήκες και θα επανέλθει στην αρχική του μορφή. Το δάπεδο της πλατείας θα πλακοστρωθεί από πλάκες τοπικής πέτρας και σε κάποια σημεία από κυβολίθους.

Επίσης, θα αναπλασθεί ο δημοτικός χώρος που βρίσκεται ανατολικά από το ναό της Αγ. Τριάδας. Σήμερα ο χώρος είναι εγκαταλελειμμένος και απλά ένα τμήμα του λειτουργεί σαν «παιδική χαρά». Θα δημιουργηθεί ένας χώρος δύο επιπέδων που θα πλακοστρωθεί με φυσικές τοπικές πλάκες, περιμετρικά θα κατασκευασθεί τοίχος από λιθοδομή στη στέψη του οποίου όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά από το δρόμο θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα για προστασία των πολιτών.

Ο δρόμος που περνάει ανάμεσα από το χώρο ανάπλασης και τμήμα τάφρου αποστράγγισης θα στρωθεί με κυβολίθους και θα τοποθετηθεί κατά μήκος του ορίου της τάφρου προστατευτικό κιγκλίδωμα. Η τάφρος θα σκεπαστεί από πλάκες σκυροδέματος που θα επενδυθούν με φυσικές πλάκες. Τα υφιστάμενα δένδρα στο χώρο δε θα πειραχθούν.

Ακόμα με το έργο θα γίνει αναβάθμιση του περιβόλου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σταυροχωρίου με επίστρωση του δαπέδου από πλάκες πεζοδρομίου και βελτίωση του τοίχου περίφραξης, ώστε ο χώρος να μπορεί να φιλοξενήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Και τέλος, οι δρόμοι και τα σοκάκια του θα πλακοστρωθούν αφού πρώτα εξαλειφθούν οι ανωμαλίες του υποβάθρου.

Στις διαδρομές που διέρχονται αυτοκίνητα θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι ενώ στις υπόλοιπες, πλάκες από τοπική πέτρα. Στους κλιμακωτούς δρόμους θα γίνει βελτίωση της βατότητας με κατασκευή νέων ή κατάργηση υφισταμένων σκαλοπατιών. Σκοπός της επέμβασης εκτός από την αισθητική αναβάθμιση είναι και η βελτίωση της ασφάλειας που παρέχουν τα δάπεδα στον πολίτη με εξάλειψη ολισθηρών σημείων κλπ.