Οι εξελίξεις στους τομείς αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου με κλιμάκιο της Ομάδας Δράσης (Task Force) για την Ελλάδα, την Πέμπτη.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν η πρόοδος του Κτηματολογίου, θέματα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Διαχείριση Υδάτων σε συνάρτηση με τη νέα Ρυθμιστική Αρχή και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ο υπουργός Αναπληρωτής, Σταύρος Καλαφάτης, και ο υφυπουργός, Μάκης Παπαγεωργίου, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς του υπουργείου.


in.gr