Με απόλυτη επιτυχία και με ευρεία συμμετοχή πολλών εργαζομένων γυναικών πραγματοποιήθηκε στο Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε, χθες Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 εργαστήριο ενδυνάμωσης σε εργαζόμενες γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Οι γυναίκες ενημερώθηκαν σε ζητήματα σχετικά με την εργασιακή εμπειρία και τη θέση των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία.

Επίσης, συζητήθηκαν τεχνικές για τη διαχείριση του άγχους στο χώρο της εργασίας. Εκπαιδευτής στο εργαστήριο ενδυνάμωσης ήταν ο κ. Αλέξανδρος Παναγιωτάκης, Ψυχολόγος, Στέλεχος Δομής Ισότητας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.

Ειδικότερα στις μέρες μας το εργασιακό άγχος πλήττει τους εργαζόμενους/ες, αφού οι οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, οι εργαζόμενοι/ες ακολουθούν πιεστικούς εργασιακούς ρυθμούς, έχουν εργασιακή ανασφάλεια, αγωνίζονται για την καθημερινή επιβίωση και βρίσκονται αντιμέτωποι μ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό κλίμα που καταργεί τα όρια των ηθικών κανόνων.

Το εργασιακό άγχος αποτελεί το δεύτερο συνηθέστερο πρόβλημα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήττοντας έναν στους τρεις εργαζόμενους, σε ποσοστό 28%.

Στο εργαστήριο αναλύθηκαν οι δεξιότητες, καθώς και μια σειρά συμπεριφορικών και ψυχολογικών διεργασιών τις οποίες να ενεργοποιούν οι εργαζόμενοι/ες, ώστε να αντιμετωπίσουν μια στρεσογόνο κατάσταση.

Επίσης, αναπτύχθηκαν ποικίλες τεχνικές διαχείρισης του στρες, ώστε άτομα ή ομάδες να μειώσουν το στρες που βιώνουν.

Το σεμινάριο εντασσόταν στο πρόγραμμα δράσης που υλοποιεί η Γ.Σ.Ε.Ε. και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επιτείνει τα δυσμενή και άνισα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων».

Ειδικότερα η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελεί σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα, που υπονομεύει τη νομιμότητα του σύγχρονου δημοκρατικού ιδεώδους.

Μια σύγχρονη και πραγματική δημοκρατία απαιτεί ισότητα των φύλων και την εκπροσώπηση όλων των πολιτών, τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Για πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια και τα σεμινάρια μπορείτε να απευθύνεστε στη Δομή Ισότητας των Φύλων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον κ. Αλέξανδρο Παναγιωτάκη, τηλ: 2810 343616, e-mail [email protected]