Τρόπους απασχόλησης των άνεργων νέων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα (συχρηματοδοτούμενα ή μη από την Ε.Ε.), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα επαγγελματικής εμπειρίας και αφήνουν ελπίδα επαγγελματικής αποκατάστασης, αναζητά ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε του αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Χασδάι Καπόν και της προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ), Μαρίας Πασχαλίδου, με επιχειρηματικούς φορείς της πόλης ανταλλάχθηκαν απόψεις για την υλοποίηση των δράσεων ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης και των προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας για τους ανέργους.

"Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε ανέργους αφενός να αποκτήσουν εξειδίκευση σε ορισμένο αντικείμενο και αφετέρου να έχουν μία αμοιβή, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης", σημειώνει ο κ. Καπόν.

"Οι εν λόγω δράσεις δεν είναι προγράμματα αποκατάστασης μόνιμης εργασίας. Ωστόσο, είναι ένα πρώτο θετικό βήμα ένα ποσοστό νέων ανέργων να απαλύνουν το πρόβλημα της ανεργίας τους και να αποκτήσουν κάποια επαγγελματική εμπειρία", πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος.

Η κ. Πασχαλίδου, από την πλευρά της, κατέθεσε δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού.

Μεταξύ άλλων, προτάθηκε η δημιουργία ενός διαδικτυακού ιστοτόπου ενημέρωσης (portal), όπου θα αναρτώνται όλες οι δράσεις (χρηματοδοτούμενες και μη) στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θέσεων εργασίας και απασχόλησης από έναν άνεργο, καθώς και η δυνατότητα ανάρτησης προσφερόμενων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

enikos.gr