Ο Δήμος Πλατανιά με το αρ. Πρωτ. 20168/6-9-2013 έγγραφό του προς τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Κο Βουλγαράκη Απόστολο και τον Διευθυντή της Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ν. Χανίων Κο Μεσσαριτάκη Μιχαήλ, επανέρχεται στο θέμα της χαμηλής παραγωγής εζλαιολάδου την φετινή ελαιοκομική περίοδο και της μη επιτυχούς καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από την εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα και ζητά την εφαρμογή επιπλέον δολωματικών ψεκασμών ώστε να μη χαθεί και η υπόλοιπη παραγωγή.