Ούτε καν πτυχίο είχε ο άνθρωπος που ήταν επί χρόνια επικεφαλής στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, σύμφωνα με νεότερη έρευνα των αρμόδιων ελεγκτών επιθεωρητών.

Πριν από μερικές εβδομάδες είχε αποκαλυφθεί ότι ο Αθανάσιος Χρονόπουλος είχε καταθέσει πλαστό μεταπτυχιακό δίπλωμα, προκειμένου να πάρει τη θέση του γενικού διευθυντή Επικεφαλής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της συγκεκριμένης κρατικής εταιρείας.

Σύμφωνα με την έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που παρουσιάζει το «Θέμα», ο κ. Χρονόπουλος, πέραν του πλαστού μεταπτυχιακού, είχε καταθέσει επίσης πλαστό πτυχίο.

Οι καταγγελίες που είχαν φτάσει στο Σώμα Επιθεωρητών αμφισβητούσαν την γνησιότητα του βασικού τίτλου σπουδών του “New Jersey Institute of Technology” που είχε προσκομίσει ο κ. Χρονόπουλος στην ΕΑΒ.

Το Σώμα Επιθεωρητών ζήτησε την συνδρομή του γενικού προξενείου της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη. Στις 21 Αυγούστου, πριν από περίπου δύο εβδομάδες το εκπαιδευτικό ίδρυμα “New Jersey Institute of Technology” απάντησε προς το γενικό προξενείο.

Στην απάντηση αναφερόταν ότι «το αντίγραφο πτυχίου που απεστάλη δεν αντιστοιχεί σε τίτλο σπουδών του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ο αναφερόμενος ούτε αποφοίτησε ούτε φοίτησε σε αυτό».

Την επόμενη ημέρα, στις 22 Αυγούστου, διαβιβάστηκε από το γενικό προξενείο η απάντηση, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών στις 26 του ίδιου μήνα.

Το Σώμα επιθεωρητών αφού μελέτησε την απάντηση του Ιδρύματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ο Αθανάσιος Χρονόπουλος κατέλαβε, κατά το ιστορικό που παρατίθεται στην ως άνω έκθεση, τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών της ΕΑΒ Α.Ε., προσκομίζοντας πλην του μεταπτυχιακού τίτλου που αποδείχθηκε πλαστός και πανεπιστημιακό τίτλο μηχανολόγου μηχανικού του New Jersey Institute of Technology των ΗΠΑ, που επίσης αποδείχθηκε ότι συνιστά πλαστό έγγραφο».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι μηνιαίες αποδοχές του κ. Χρονόπουλου άγγιζαν τις 7500 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά τα επιδόματα και τα μπόνους που κάποιες φορές έφταναν τις 2500 ευρώ.

protothema.gr