Στο Islamabad του Πακιστάν θα βρίσκεται από 12-19/9/2013 ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών κ. Κων/νος Χαρτζουλάκης ως τεχνικός σύμβουλος στο έργο ‘Sustainable agricultural water management in Pakistan: Addressing food security and social instability’ που συντονίζεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Rawalpindi (PMAS-AAUR) και αφορά την μεταφορά τεχνογνωσίας στο Πακιστάν σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης του νερού στη γεωργία και προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 750.000 €, και αφορά μεταξύ άλλων την εγκατάσταση πιλοτικών εφαρμογών αειφόρου διαχείρισης του νερού άρδευσης σε 4 επαρχίες του Πακιστάν και εκπαίδευση γεωτεχνικών και αγροτών, χρηματοδοτείται δε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Πακιστάν, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας και την UNDP του ΟΗΕ.

Κατά την παραμονή του στο Πακιστάν ο κ. Χαρτζουλάκης θα συντονίσει την εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης με σταγόνες σε πειραματικούς-επιδεικτικούς αγρούς για εσπεριδοειδή, ελιά και κηπευτικά. Παράλληλα, σε συνεργασία με Ιταλούς επιστήμονες θα εκπαιδεύσουν ομάδα γεωπόνων σε θέματα σχεδιασμού δικτύων άρδευσης με σταγόνες, υπολογισμού των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό και βελτίωσης της γονιμότητας των εδαφών.